ข้อมูลร้าน เครปพอเพียง

ข้อมูลร้าน เครปพอเพียง

12 ซอย ราชดำเนิน 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000