ข้อมูลร้าน เครปพี่ชิต (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน เครปพี่ชิต (จ.พิจิตร)

33 ม.3 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

66-851313265