ข้อมูลร้าน เค้กลำดี เบเกอรี่

ข้อมูลร้าน เค้กลำดี เบเกอรี่

51ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000