ข้อมูลร้าน เจริญ คาเฟ่ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน เจริญ คาเฟ่ (จ.ชลบุรี)

เจริญคาเฟ่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-929496695