ข้อมูลร้าน เจออร่อย (จ.ฉะเชิงเทรา)

ข้อมูลร้าน เจออร่อย (จ.ฉะเชิงเทรา)

66/3 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

66-817239324