ข้อมูลร้าน เจี๊ยบต้มเลือดหมู (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน เจี๊ยบต้มเลือดหมู (จ.พระนครศรีอยุธยา)

118/20 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-865391745