ข้อมูลร้าน เจี๊ยบเครื่องดื่ม (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน เจี๊ยบเครื่องดื่ม (จ.นครสวรรค์)

77 ม.4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-953387504