ข้อมูลร้าน เจ้ทิพย์ อาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน เจ้ทิพย์ อาหารตามสั่ง

13/4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000