ข้อมูลร้าน เจ้ภาพ...ข้าวขาหมู (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ้ภาพ...ข้าวขาหมู (จ.เพชรบุรี)

46/2 ซ.วัฒนธรรม 4 ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-917200568