ข้อมูลร้าน เจ๊ณี ก๋วยจั๊บอุบล

ข้อมูลร้าน เจ๊ณี ก๋วยจั๊บอุบล

80 ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000