ข้อมูลร้าน เจ๊ต้อยอาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน เจ๊ต้อยอาหารตามสั่ง

197ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110