ข้อมูลร้าน เจ๊ม่วย ขนมจีน(เจ้าเก่า) (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ๊ม่วย ขนมจีน(เจ้าเก่า) (จ.เพชรบุรี)

122/1 ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-923644271