ข้อมูลร้าน เจ๊วา ก๋วยจั๊บน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวแคระโพธิ์3ต้น

ข้อมูลร้าน เจ๊วา ก๋วยจั๊บน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวแคระโพธิ์3ต้น

603/9 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600