ข้อมูลร้าน เจ๊เขียว ข้าวเหนียวมะม่วง (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ๊เขียว ข้าวเหนียวมะม่วง (จ.เพชรบุรี)

241/1 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-890152727