ข้อมูลร้าน เจ๊แดง ก๋วยเตี๋ยวแพะท่าทราย

ข้อมูลร้าน เจ๊แดง ก๋วยเตี๋ยวแพะท่าทราย

304/19 ซ.ประชาชื่น 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210