ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยบ้านลานทอง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยบ้านลานทอง (จ.เชียงราย)

210 ม.5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

66-884447929