ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยเต็งหนึ่ง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยเต็งหนึ่ง (จ.เชียงราย)

310 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110