เฉาก๊วย เต็งหนึ่ง (จ.ปทุมธานี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 50 บาท เมื่อซื้อลูกชิ้นที่ร้านครบ 60 บาท

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านแก้วที่ 2

True Customer
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 50 บาท เมื่อซื้อลูกชิ้นที่ร้านครบ 60 บาท

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านแก้วที่ 2

True Customer
รับสิทธิ์