ข้อมูลร้าน เฉาก๊วย เต็งหนึ่ง (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน เฉาก๊วย เต็งหนึ่ง (จ.ปทุมธานี)

100 ม.10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-971155667