ข้อมูลร้าน เชษฐหมูสเต๊ะ

ข้อมูลร้าน เชษฐหมูสเต๊ะ

289/9 ม.2 ตลาดบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110