เดย์ดรีมมิ่ง

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับ Dark Chocolate หรือ Matcha Green Tea มูลค่า 95 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มใดๆ ก็ได้ภายในร้าน 1 แก้ว
ใช้ได้ถึง: 14 Oct 2020