เดอะคอฟฟี่บีน แอนด์ ทีลีฟ อิ่มกับทรูปี8@CPN

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50% เครื่องดื่มแก้วที่ 2 เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็นหรือปั่น แก้วแรก ในราคาปกติ
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019
ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50% เครื่องดื่มแก้วที่ 2 เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็นหรือปั่น แก้วแรก ในราคาปกติ
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019
ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019