ข้อมูลร้าน เดอะบาร์คอฟฟี่จี

ข้อมูลร้าน เดอะบาร์คอฟฟี่จี

7 หมู่ 3 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000