ข้อมูลร้าน เตี๋ยวตุ๋น หม้อไฟ INDY (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวตุ๋น หม้อไฟ INDY (จ.ขอนแก่น)

18/21 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-943645012