ข้อมูลร้าน เต้าหู้ทอดสูตรม๊ะเยาว์

ข้อมูลร้าน เต้าหู้ทอดสูตรม๊ะเยาว์

86 ม.12 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000