ข้อมูลร้าน เทนยะ สามย่านมิตรทาวน์

ข้อมูลร้าน เทนยะ สามย่านมิตรทาวน์

สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ B1U007 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330