ข้อมูลร้าน เธอทีน Cafe & Bar

ข้อมูลร้าน เธอทีน Cafe & Bar

43/32 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000