ข้อมูลร้าน เนื้อวัวสด(หัวสะพานบ้านดอนแก้ว)

ข้อมูลร้าน เนื้อวัวสด(หัวสะพานบ้านดอนแก้ว)

63/1หมู่ที่4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140