หอแว่น / Better Vision

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 25% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

True Card
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 20% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

True Customer
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 25% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

True Card
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 20% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

True Customer
รับสิทธิ์