เบลลัคค์ บริการ รับ-ส่ง กระเป๋าไปสนามบิน

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท/ใบ เมื่อใช้บริการส่งกระเป๋าเดินทางจากโรงแรมภายในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน สิงค์โปร ไปยังสนามบินปลายทางภายในประเทศ
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ส่งกระเป๋าเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังภายในพื้นที่กรุงเทพ ราคาพิเศษ 300 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท/ใบ เมื่อใช้บริการส่งกระเป๋าเดินทางจากโรงแรมภายในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน สิงค์โปร ไปยังสนามบินปลายทางภายในประเทศ
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ส่งกระเป๋าเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังภายในพื้นที่กรุงเทพ ราคาพิเศษ 300 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019