ข้อมูลร้าน เบิร์ด (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน เบิร์ด (จ.พะเยา)

90 ม.2 บ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

66-933103718