ข้อมูลร้าน เปรมน้ำปั่น

ข้อมูลร้าน เปรมน้ำปั่น

7/5 ม.3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000