ข้อมูลร้าน เปิ่น กาแฟโบราณ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน เปิ่น กาแฟโบราณ (จ.นครสวรรค์)

81/29 ม.2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

66-933019485