ข้อมูลร้าน เป็ดย่างเกลือแม่สมพิศ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน เป็ดย่างเกลือแม่สมพิศ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตลาดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

66-924456659