ข้อมูลร้าน เมซโซ่ ม.รังสิต อาคาร 11

ข้อมูลร้าน เมซโซ่ ม.รังสิต อาคาร 11

มหาวิทยาลัย รังสิต โถงกลาง ชั้น 1 เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000