ข้อมูลร้าน เมนูเรื่องตำตำ

ข้อมูลร้าน เมนูเรื่องตำตำ

169/107 เคหะร่มเกล้า31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520