ข้อมูลร้าน เมี่ยงปลาเผา

ข้อมูลร้าน เมี่ยงปลาเผา

115 ม.4 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000