เมืองไทยประกันภัย

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวม 2,000 บาทขึ้นไป รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 2,000 บาทขึ้นไป ได้รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อประกันภัยเดินทาง Happy Trip รับบัตรกำนัลสูงสุด 1500 บาท และ รับทรูพอยท์เพิ่ม

TruePoint
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวม 2,000 บาทขึ้นไป รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 2,000 บาทขึ้นไป ได้รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ รับ 100 ทรูพอยท์

True Customer
รับสิทธิ์