สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูยู แบล็ค และ ลูกค้าทรูยู เรด รับส่วนลด 10% ห้องพัก

  สิทธิพิเศษทรูยู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู รับส่วนลด 5% ห้องพัก

  ลูกค้าทรูยู
  รับสิทธิ์