ข้อมูลร้าน เลิศรส ข้าวมันไก่-ขาหมู นครปฐม (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน เลิศรส ข้าวมันไก่-ขาหมู นครปฐม (จ.ยโสธร)

628/3 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-829879732