ข้อมูลร้าน เล็ก ข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน เล็ก ข้าวมันไก่

411/9 ถนน รัตนราช แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560