ข้อมูลร้าน เล็ก โลบะ (จ.พังงา)

ข้อมูลร้าน เล็ก โลบะ (จ.พังงา)

ตลาดลานโล่ง ร้านเล็กโลบะ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

66-988294180