ข้อมูลร้าน เหนียวไก่มั้ย

ข้อมูลร้าน เหนียวไก่มั้ย

70 ม.2 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000