ข้อมูลร้าน เอก อาหารทะเลสด (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน เอก อาหารทะเลสด (จ.ยโสธร)

ตลาดเทศบาลเลิงนกทา ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-612323969