ข้อมูลร้าน เอี่ยวไก่สด (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน เอี่ยวไก่สด (จ.นครราชสีมา)

111หมู่8 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360

66-875155964