ข้อมูลร้าน เฮียอ๊อดลาบหมู (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน เฮียอ๊อดลาบหมู (จ.ขอนแก่น)

9 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-898424194