สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 70 บาท เมื่อซื้ออาหาร+เครื่องดื่ม (จากราคาปกติ 80 บาท)

    True Customer
    รับสิทธิ์