ข้อมูลร้าน แต๋ว น้ำปั่น (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน แต๋ว น้ำปั่น (จ.นครสวรรค์)

2/3 ม.1 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

66-957908677