ข้อมูลร้าน เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข้อมูลร้าน เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

2 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100