ข้อมูลร้าน แม่เพ็ง ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ สาขา 2

ข้อมูลร้าน แม่เพ็ง ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ สาขา 2

60/6 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000